ZZZima

Zdravíme Vás přátelé,

opět se ozýváme s informacemi k aktuálnímu dění kolem nás.

Práce: Stále se připravují a opravují kuchyňské váhy v nejrůznějších ústavech jako jsou mateřské školky, základní školy, domovy důchodců apod.

Prodej: Mimo klasického drobného prodeje vah se nic zvláštního neděje.

Vzdělání: Po pěti létech se koná důležité školení kolem kalibrací vah a etalonů. Toto školení pořádá ČKS - České kalibrační sdružení ve spolupráci s ČMI - Český metrologický institut. Cílem semináře je získání teoretických a praktických znalostí potřebných k provádění kalibrací vah a etalonů v soulady s normou ČSN EN ISO/IEC 17025.

Odměnou pro nás i Vás je dobře odvedená práce na profesionální úrovni.

 

Autor: P. Škornička